Inauguracja nowej kadencji burmistrza i radnych Tucholi

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

W poniedziałek (06.05) odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Tucholi, początkująca kolejną kadencję na lata 2024 – 2029. 

W porządku obrad znalazło się złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz nowo wybranego burmistrza Tucholi, którym zostaje dotychczasowy gospodarz gminy Tadeusz Kowalski. 

„Dla mnie to ogromny zaszczyt i honor po raz kolejny, piąty już, obejmować stanowisko burmistrza Tucholi i składać przed tak znakomitym audytorium ślubowanie. Dziś mija dokładnie 17 lat i 5 miesięcy, bo w grudniu 2006 roku po raz pierwszy na tej sali składałem ślubowanie podobnej treści i tak przez kolejne lata dzięki zaufaniu mieszkańców, które mi okazali, mogłem i będę mógł dalej sprawować tę zaszczytną funkcję burmistrza Tucholi. Kiedy czyniłem to po raz pierwszy to nie ukrywam, że moim marzeniem było, żeby na tym stanowisku pracować jak najdłużej” - podkreślił w swojej wypowiedzi tuż po złożonym ślubowaniu burmistrz Tadeusz Kowalski. 

Wyraził też swoją ogromną wdzięczność za zaufanie, jakim po raz kolejny został obdarzony przez mieszkańców. A najbliższe 5 lat chce przepracować z co najmniej takim samym zaangażowaniem, jak pozostałe. 

„Zapewniam Państwa i wszystkich mieszkańców, że osobiście dołożę wszelkich starań, żeby to była równie udana kadencja jak poprzednie. Na pewno ze swojej strony mogę zadeklarować, że będę równie intensywnie pracował. Myślę, że jeszcze niejedno wyzwanie czy ambitne projekty przed nami. Przede wszystkim chciałbym – tak jak dotąd - wsłuchiwać się w oczekiwania i głosy naszych mieszkańców. Ten dialog, komunikacja z mieszkańcami jest bardzo ważna” – dodał burmistrz. 

Poinformował też, że stanowisko swojego zastępcy powierzył pełniącej tę funkcję w poprzedniej kadencji Iwonie Opoczyńskiej. 

Podczas sesji wybrano także przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tucholi. Przewodniczącym został Paweł Cieślewicz, I wiceprzewodniczącym Jan Świerczyński, a II wiceprzewodniczącą Barbara Grontkowska. 

Skład całej Rady Miejskiej w Tucholi prezentuje się następująco:

 • Baran Krzysztof
 • Brzoszczyk Adam
 • Cieślewicz Paweł
 • Drewczyńska Barbara
 • Gierszewski Romuald
 • Grontkowska Barbara
 • Górecki Mariusz 
 • Jaroch Ewa
 • Karnowski Dariusz
 • Kociński Wojciech Henryk
 • Redlarska Karolina
 • Śledź Barbara
 • Świerczyński Jan
 • Wegner Tomasz
 • Wesołowski Ireneusz.

Dokonano też wyboru przewodniczących oraz członków komisji Rady Miejskiej w Tucholi. Informacje na ten temat znajdą się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tuchola

Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Buristrz Tucholi podpisuje ślubowanie
Burmistrz Tucholi zakłada łańcuchy
Burmistrz Tucholi przyjmuje gratulacje od jednej z radnych
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Tucholi