14 gospodarstw domowych w Słupach podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

18 czerwca br. odbył się odbiór zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słupy etap II”. W jego ramach wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości, w tym 962 mb sieci, 19 studni z kręgów betonowych i 128 mb przyłączy (14 szt.). 

Wykonawcą inwestycji była firma WIMAR z Koronowa za kwotę 657 480,25 zł, z czego 644 300,54 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.