burmistrz-play.jpg
Osoby niesłyszące baner.jpg
Baner - pomoc prawna - na stronę.jpg
Baner PKP PKS.jpg
Luty 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
20 21 22 23 24 25 26
baner serwer tuchola 1.jpg
ekartki.jpg
spacer.jpg
Baner telefony do dzielnicowych.jpg
Baner obwodnica Tucholi na Facebook'u.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Miasto Tuchola
Poniedziałek, 13-01-201447
bip.jpg
odpady.jpg
kryzysowe.jpg
Informacja dla hodowców trzody chlewnej i drobiu
Wtorek, 07-02-2017
grafika

Informacja dla hodowców trzody chlewnej i drobiu.

 

Jak uchronić się przed afrykańskim pomorem świń (ASF)

 • Zabezpiecz budynki, w których przebywają zwierzęta oraz pasze przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków,
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków gospodarczych, w których przebywają zwierzęta oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa,
 • Stosuj odzież ochronną
 • Nie wpuszczaj osób postronnych do budynków inwentarskich,
 • Zwróć szczególną uwagę na zwierzęta domowe takie jak psy i koty, które mają kontakt ze światem zewnętrznym gospodarstwa i mogą przenieść choroby do wewnątrz stada.

 

Jak uchronić się przed rozprzestrzenianiem się zjadliwej grypy ptaków

ZAKAZ:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

NAKAZ:

 • Przetrzymywać drób lub inne ptaki w gospodarstwie w zamkniętych obiektach, ograniczając ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • Zabezpieczyć paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków oraz gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Stosować przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzież ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku,
 • Stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasady higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu.

 

HODOWCO!!!

Pamiętaj o zgłoszeniu do Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego podmiot świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

Informuję, że w sytuacji udowodnienia hodowcy braku stosowania w swoim gospodarstwie przedmiotowych zasad, traci on w sytuacji wystąpienia ogniska choroby prawo do uzyskania odszkodowania ze środków budżetu państwa, a dodatkowo naraża się na wszczęcie w stosunku do niego postępowania karnego.

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi szkolenia informacyjne, przeprowadza kontrole zasad przestrzegania ograniczeń i zakazów wynikających z przepisów prawa.

W świetle powyższego bulwersują i budzą poważne obawy sytuacje świadczące o braku odpowiedzialności ze strony hodowców drobiu, szczególnie prowadzących małe hodowle przydomowe.

Stwierdzenie w gospodarstwie ogniska ptasiej grypy spowoduje zlikwidowanie wszystkich stad w promieniu 3 km od wykrytego ogniska.

Informuję także o wejściu w życie Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Proszę hodowców o zapoznanie się z wyżej wymienionym rozporządzeniem i zwróceniem szczególnej uwagi na wymienione powyżej zakazy oraz nakazy.

 

Informacja przesłana przez Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Tucholi

 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
mapa
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
(52) 56 42 500  / fax: (52) 33 42 138